طب سنتی و اسلامی

ما همچنان که از مرگ می ترسیم برای مردن نوبت می گیریم!

خواص خرما در روایات

امام علی (ع) فرمود : "بر شما باد خرمای برنی که خستگی و رنج را از بین می برد . صدای شکم را رفع می نماید . از گرسنگی سیر می گرداند و هفتاد مرض را شفاست . "

 امام صادق (ع)می فرماید : " در وقت نفاس به زن های خود خرمای برنی بخورانید که فرزندانتان زیبا شوند"

 

امام صادق (ع)فرمود : " آن چه حضرت نوح (ع)در کشتی از درخت خرما حمل نمود ، عجوه و عذق بود . "

عبدالله بن سنان می گوید :

امام صادق (ع)فرمود : " هر کس در یک روز هفت عجوه خرما ناشتا بخورد ، شیطان به وی ضرر نمی رساند . "

در بعضی از روایات خرما را به نامهای : مشان ، ام جرذان ، صرفان ، عجوه ، بزی و دیگر اسامی نام برده اند .

ساباطی گوید : خدمت امام صادقu بودم ، خرما می خوردند و آب می نوشیدند و به من می دادند . عرض کردم بلغمی بودم و به
اهرن ، طبیب حجاز مراجعه کردم ، گفت : باغ خرما داری ؟ گفتم " آری .گفت : کدام خرما را دارد ؟ شمردم موقعی که به هیرون رسیدم ، گفت : وقت خواب هفت خرما از آن بخور ولی آب ننوش . ناراحت شدم ، کمی اجازه داد : حضرت فرمود : " اما من بدون آب خرما نمی خورم " . ( محاسن ، ج 2 ، ص 539 ، مکارم الاخلاق ، ص 192 ، البحار ، ج 66 ، ص 141 )

 

معروف بن فرّبوذ از کسی گوید :

دیدم امام علی(ع) نان را با خرما می خورد . ( همان )

امام صادق (ع)می فرماید :

امام علی (ع)خرما را می گرفت بر لقمة خود می گذاشت و می فرمود : " این خورشت این است" ( همان )

امیرالمؤمنین(ع) فرمود : " خرما بخورید ، زیرا خرما بر هر درد شفاست . " ( همان )

 

ابن عباس گوید :

امام علی (ع)می فرماید : " خرما را ناشتا بخورید که کرم کش است" ( همان)

امام علی (ع): " هر کس هفت خرما از میان دو کوه مدینه بخورد در آن روز و شب سم و غیر آن به او ضرر نمی رساند . "

( محاسن ، ج 2 ، ص 532 ، بحار ، ج 9 ، ص 296 ، مکارم ، ص 192 ، کافی ، ج 349 ، صحیح مسلم ، کتاب الاشربه ، رقم 14 )

پیامبر(ص) فرمود : " کُل التمر علی الریق ، فَأنهُ تَقل الدود"

خرما را ناشتا بخور که کرم را می کشد . ( همان )

باز پیامبر(ص) فرمودند : " نعم السحور للمؤمن التَّمر" چه سحری خوب است بر مؤمن خرما خوردن. ( همان )

امام باقر(ع) : " لم تستشف النّساء بِمثل الرطب ، أنّ الله أطعَمَهُ مریم فی نفاسها "

زنها در هیچ چیز مثل خرما شفا نمی طلبند ، چون خدا به مریم در موقع نفاس خرما داد . ( مجمع البیان ، ج 3/511 )

 

خواص خرمای بریانی :

امیرالمؤمنین(ع) می فرماید : " نزد رسول خدا (ص) بودیم ، گروهی عبدالقیس وارد شدند ، بر آن حضرت سلام کردند . و نزدش یک ظرف خرما گذاشتند ، آن حضرت فرمود : صدقه است یا هدیه ؟ گفتند : هدیه . فرمود : کدام خرما از خرمای شماست ؟ گفت : برنی . فرمود : در این خرمای شما  9 خاصیت است که جبرئیل بر من خبر داد : بوی بد دهان را پاک می کند ، معده را تمیز می کند ، غذا را هضم می کند ، بر قوت گوش و چشم می افزاید ، پشت را قوی می نماید ، شیطان را فلج می کند ، به خدا نزدیک و از شیطان دور می سازد." ( بحار ، ج 66 ، ص 120 )

ابی بصیر احمد بن مسلم از امام صادق u از پدرانش گفت :

امیرالمؤمنین(ع) فرمود : " وهُزّی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطباً جنیاً فکلی و أشربی و قرّی عینا"

شاخه خرما را تکان بده ، خرمای عالی بر تو بیفتد ، بخور و بیاشام تا چشمت نورانی باشد. (مریم / 25 )

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: کام فرزندان خود را با خرما آغاز کنید ، پیغمبر خدا (ص)  با حسن(ع) و حسین(ع) چنین کرد .

( فصال ، ج 2 ، ص 637 )

نام خرما در قرآن در سوره های مریم ، شعراء ، انعام ، عبس ، رعد ، بقره ، السراء ، مؤمنون ، یس ، ق ، قمر ، حاقه ، کهف ، نحل ، طه ، الرحمن ، آورده است .

و در مجموعه ای که منسوب به حضرت سلیمان است و کتاب مقدس ، سفر تکوین 4-3 ، و السموئیل 27-14 ، و تلمود کتاب قوانین ، شعایر ، سراسر ، تقلید يهوديها ذکر شده است .

 

خرمای عجوه :

در بیشتر روایات آمده است که خرمای عجوه ما در همة خرماها است و عجوه را آدم از بهشت آورد .

( محاسن ، ج 2 ، ص 529 ، کافی ، ج 6 ، ص 34 ، مکارم الاخلاق ، ص 192)

 در روایاتی از امام رضا (ع)چنین گفته است : " خرمای مریم از عجوه بود . " ( محاسن ، ج 2 ، ص 530 )

امام صادق (ع):‌ " هیچ غذایی برای پیغمبر نیاوردند مگر که در آن خرما بود  و ابتدا آن حضرت شروع به خرما می کرد."

رسول خدا (ص) : هندوانه را با خرما می خورد. ( بحار ، ج 66 ، ص 125 )

امام صادق (ع): "خرمای برنی را ناشتا خوردن باعث فلجی می شود" ( خصال ، ص 443 )

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 13:22  توسط حسین عمرانی  |